Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) is een praktijkgericht kennisinstituut, opgericht door sociale partners in de Zorgvervoer- en Taxibranche, waaronder KNV, FNV en CNV. Het AIM adviseert partijen die zorgvervoer inkopen, zoals overheden, zorgverzekeraars en zorginstellingen, over belangrijke thema's in onze branche.

Op deze manier streven we ernaar bij te dragen aan een inkoopproces voor zorgvervoer dat vervoersbedrijven in staat stelt te investeren in kwalitatief hoogwaardig materieel, een goede bedrijfsvoering, personeelsbeleid en dienstverlening. Dit alles met als doel ervoor te zorgen dat werknemers graag in onze sector willen werken, komen en blijven.

Zorgvervoer banner