Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Wat is het AIM

Het AIM is een onafhankelijk instituut dat er aan bij wil dragen dat de inkoop van vervoer, dan wel het realiseren van een goede vervoersvoorziening door aanbestedende diensten verbetert. Dusdanig dat vervoersbedrijven die willen investeren in: goed materieel (jonge voertuigen, passende voertuigen voor de te vervoeren doelgroep), een goede organisatie, goed personeelsbeleid (waaronder naleving van de CAO Taxivervoer en CAO Sociaal Fonds Taxi en scholing van personeel) en een goede dienstverlening richting de reiziger (klantvriendelijk, voldoende tijd en aandacht) daartoe in de gelegenheid worden gesteld. 

Wie zit er achter het AIM?

Het AIM is een initiatief van de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen en ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi. Het instituut is in de vorm van een onafhankelijke stichting opgericht en wordt paritair bestuurd door FNV, CNV en KNV. Sociaal Fonds Taxi (SFT) ondersteunt het AIM. Binnen het AIM is een manager aangesteld die alle voorkomende werkzaamheden uitvoert in samenwerking met enkele materiedeskundigen.

Werkwijze

We hanteren de volgende werkwijze:

  • We registreren alle aanbestedingen die in de taxibranche op de markt komen;
  • We nemen deze aanbestedingen door en gaan of de criteria die door sociale partners zijn vastgesteld zijn meegenomen;
  • Als we constateren dat één of meerdere van de criteria niet terugkomen in de aanbesteding stellen we een brief met aanbevelingen op;
  • We versturen deze zo snel mogelijk, zodat een aanbestedende dienst hier nog op kan reageren binnen de geldende termijnen en procedures;
  • We maken via de site kenbaar welke acties lopen en welke zijn afgerond. Ook maken we analyses, waarvan we de uitkomsten in periodieke rapportages vastleggen.

Los van het doornemen van concrete aanbestedingen gaan we graag in een vroeg stadium het gesprek aan met aanbestedende diensten om de standpunten van sociale partners kenbaar te maken. Bent u zo’n aanbestedende dienst en wilt u graag het gesprek aan met het AIM ? Stuur ons dan gerust een mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op (tel. 085 - 049 88 55).