De coronapandemie heeft een diepe impact op het zorgvervoer: volumes lopen terug 

Het is duidelijk zichtbaar. De gevolgen van de huidige onvoorziene coronapandemie hebben een diepe impact op het zorgvervoer. Vervoersvolumes zijn als gevolg hiervan teruggelopen, waarvan de verwachting is dat deze dikwijls ook structureel lager zullen blijven. In die situaties zou de noodzaak kunnen ontstaan voor een andere tariefstelling. Immers, voor het aangaan van het vervoerscontract heeft de vervoerder een aanbieding gedaan, rekening houdend met een te verwachten aantal ritten en voertuigbezetting. 

Mogen partijen een lopend contract openbreken ?

Welke juridische handvatten zijn er voorhanden om als opdrachtgever en opdrachtnemer op een goede manier het gesprek hierover met elkaar aan te gaan? Mogen partijen een lopend contract openbreken? Welke juridische aanknopingspunten zijn er daarvoor? En wat wordt er van partijen verwacht in deze? AIM heeft deze vragen juridisch laten onderzoeken door een gespecialiseerd advocatenkantoor, Ventoux. In het adviesrapport  komt duidelijk naar voren dat partijen in een dergelijke situatie gehouden zijn om naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid het gesprek te voeren. De coronapandemie is, zo wordt in het rapport uitgelegd, een onvoorziene omstandigheid waar partijen bij het aangaan van een vervoerscontract geen rekening mee hebben kunnen houden. Het rapport gaat uitputtend in op de mogelijkheden om tot aanpassing van de contractvoorwaarden over te gaan en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. 

Meer nieuwsbrieven...

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.