Steeds meer goede wil van opdrachtgevers 

Bij grotere aanbestedingen in het vraagafhankelijke en gecombineerde vervoer zien we steeds meer goede wil bij opdrachtgevers, er is daar steeds meer aandacht voor kwaliteit. Steeds vaker worden contracttermijnen van zeven tot negen jaar gehanteerd, maar ook is er meer oog voor de positie van werknemers en goed werkgeverschap. De Omnibuzz aanbesteding is een uitschieter in positieve zin. Hoe het echter in de praktijk gaat uitwerken moeten we nog afwachten.Ten opzichte van deze aanbestedingen raakt het leerlingenvervoer wel een beetje achterop. Dit zijn nog steeds vaak aanbestedingen met vrij korte looptijden waarin weinig wordt gevraagd naar kwaliteit en alles vooral om de prijs lijkt te draaien. Dit geldt ook voor het zittend ziekenvervoer, waarbij door ziektekostenverzekeraars bandbreedtes m.b.t. prijzen worden afgegeven die niet getuigen van enige realiteitszin. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer opdrachtgevers afstappen van de regiecentrale en in plaats daarvan kiezen voor een minder zware variant, het callcenter. Dit callcenter zorgt voor het aannemen en toekennen van de ritten, maar ook bijvoorbeeld voor het adviseren van reizigers om (meer) van het OV gebruik te maken. De planning van de ritten en de aansturing van voertuigen ligt in deze opzet weer bij de vervoerder, die dus een zwaardere rol heeft dan wanneer er sprake is van echte scheiding van regie en vervoer.

Steeds meer vraag naar uitstootvrije voertuigen in aanbestedingen 

De energietransitie en duurzame mobiliteitsplannen van overheden hebben invloed op het inkopen van zorgvervoer. Wij zien in steeds meer aanbestedingen de vraag opkomen naar uitstoot-vrije voertuigen . Wat is echter hiervan haalbaar? Waar moet je rekening mee houden en hoe kun je flexibiliteit inbouwen om het zorgvervoer duurzaam  aan te besteden?

Pianoo (expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van EZK)  en EV Consult organiseren workshops en bijeenkomsten over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst heeft op 4 april plaatsgevonden. Het AIM was hierbij aanwezig. Een belangrijk leerpunt voor opdrachtgevers uit deze bijeenkomst was de mogelijkheid te onderzoeken om contracten en ritten met elkaar te combineren en langere contracttermijnen ( 5 7 jaar) te overwegen. Een goede business case met voldoende kilometers en een lange looptijd biedt vervoerders zekerheid om te investeren in uitstootvrije voertuigen. Het aanbod van voldoende laadpunten is daarbij essentieel.   

Wilt u hierover meepraten? Er komen nog drie bijeenkomsten hierover. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via

Meer nieuwsbrieven...

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.