Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Aanbestedingskalender

Het AIM heeft een overzicht opgesteld met aanbestede vervoerscontracten. Hier kunt u nagaan wie de opdrachtgever is, over welk type vervoer het gaat, wat de uiterlijke einddatum is en het aantal optiejaren van het contract. De lijst is niet volledig maar omvat wel een groot deel van de lopende vervoerscontracten. 

De ervaring leert dat de einddatum van een aflopend contract vaak verlengd wordt met de in het
contract opgenomen optiejaren. Daarom is in dit overzicht gekozen voor de einddatum inclusief optiejaren. Dit
neemt niet weg dat contracten soms eerder kunnen eindigen als er geen gebruik gemaakt wordt van de optiejaren.