Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Wat doet de Commissie van Aanbestedingsexperts?

Sinds april 2013 bestaat er naast de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, de mogelijkheid kosteloos een klacht in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Als ondernemer kun je dat zelf doen, maar je kan ook – eventueel anoniem – via je brancheorganisatie bij de Commissie klagen.

Hoe dien ik een klacht in?

Stelt een aanbestedende dienst ten onrechte omzeteisen, worden verschillende opdrachten samengevoegd waardoor MKB-bedrijven buiten de boot vallen, of blijkt uit de motivering van de gunningsbeslissing dat de aanbestedende dienst criteria heeft toegepast die niet eerder bekend waren? Dan kun je een klacht indienen!

Klachtprocedure

Een voorwaarde is wel dat jij en de aanbestedende dienst eerst zelf onderling een oplossing moeten proberen te vinden. Daarom kan je pas een klacht bij de Commissie indienen, nadat je die klacht bij de aanbestedende dienst zelf kenbaar hebt gemaakt door middel van een klachtbrief. Dat moet je ook doen als er in de aanbestedingsstukken geen klachtenloket is aangewezen. Belangrijk is dat jij (of de brancheorganisatie) vermeldt dat het om een klacht gaat en aangeeft waarover precies wordt geklaagd. Verder moet de aanbestedende dienst een redelijke termijn krijgen om op de klacht te reageren en dient de klacht voldoende gemotiveerd en onderbouwd te zijn.

Mocht de aanbestedende dienst de klacht vervolgens niet naar tevredenheid oplossen, dan kan je de klacht bij de Commissie indienen met behulp van een klachtenformulier. Daarin kan je de klacht beschrijven en motiveren. Ter onderbouwing van de klacht kunnen bijlagen worden meegestuurd.

De Commissie verzoekt de aanbestedende dienst om de aanbestedingsprocedure tijdens de behandeling van de klacht op te schorten. De aanbestedende dienst is daartoe niet verplicht, maar aanbestedende diensten geven regelmatig aan dat verzoek gehoor. De Commissie geeft naar aanleiding van de klacht een advies dat kan bijdragen aan het oplossen van de klacht. Het advies is weliswaar niet-bindend, maar aanbestedende diensten volgen de adviezen van de Commissie regelmatig op. Het advies wordt geanonimiseerd op de website van de Commissie gepubliceerd.

Zie voor meer informatie de website van de Commissie