Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Het AIM is regelmatig bij voorbereidingen of voortrajecten van aanbestedingen betrokken.