Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Kerncijfers

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit publiceert om de vijf jaar de belangrijkste kerncijfers van de zorgvervoerbranche. Hierin vindt u o.a. informatie over de omzet en geografische verdeling van de ondernemingen, de gebruikte voertuigtypen en de doelgroep.

 > Download Kerncijfers 2022


Wat vertellen de kerncijfers over het jaar 2022?

Uit de kerncijfers 2022 blijkt dat een aanzienlijk deel van de onderzochte taxibedrijven die zich bezighouden met het organiseren van zorgvervoer, financieel niet gezond is, maar liefst 45% van de onderzochte bedrijven behaalt een negatief resultaat. Aannemelijk is dat, onder onveranderde omstandigheden, er in de toekomst continu´teitsproblemen kunnen ontstaan in het zorgvervoer.


Wat vertellen de kerncijfers over het jaar 2017?

De branche is sterk afhankelijk van overheidsopdrachten. 80% van de omzet in de branche komt van zorgvervoer dat door overheden via aanbestedingen in de markt wordt gezet. In veel van deze aanbestedingen speelt de factor prijs een zeer dominante rol bij de gunning waardoor ondernemers scherp en soms onder kostprijs inschrijven. Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven laat een negatief bedrijfsresultaat zien. Het AIM voorziet dan ook bij gelijkblijvende omstandigheden continu´teitsproblemen in de toekomst van het zorgvervoer. 

 > Download Kerncijfers 2017