Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Beoordelingscriteria

En van de hoofdactiviteiten van het AIM is het beoordelen van bestekken/aanbestedingsdocumenten die aanbestedende diensten in de markt zetten. Sociale partners hebben gezamenlijk bepaald welke elementen en thema’s belangrijk zijn om tot een goede aanbesteding te komen. 

U kunt de complete lijst met criteria ook als pdf downloaden. In het document is voor alle criteria het standpunt van AIM opgenomen. De criteria die het AIM hanteert bij gesprekken met aanbestedende diensten en het doornemen van taxi aanbestedingen zijn: