Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Disclaimer

De informatie op deze website alsmede in concrete aanbevelingen wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website alsmede in aanbevelingen is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website dan wel middels concrete aanbevelingen aangeboden informatie. 

Stichting Aanbestedingsinstituut Mobiliteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en/of uit het overnemen dan wel toepassen van aanbevelingen.