Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Duurzaamheid

Wat duurzaamheid betreft (lees: milieueisen) is het van belang dat de aanbestedende dienst stil staat bij consequenties van bepaalde eisen. Wat betekent het t.a.v. de kosten van vervoer, investeringen door vervoerders en terugverdientijd?

4.1 Duurzaamheid in relatie tot contractduur

Omdat uw bestek duurzaamheidsvereisten bevat, zoals de inzet van zero-emissie voertuigen, beveelt het AIM aan om een minimale contractduur van minimaal 5 + 2 jaar of 4 + 3 jaar te hanteren. Er dient een duidelijke relatie te zijn tussen de duur van een vervoerscontractcontract en de terugverdientijd van de extra duurzaamheidsinvesteringen die de vervoerders moeten doen. Tevens beveelt het AIM aan dat de infrastructuur, denk aan de realisatie van voldoende vul- en/of laadpunten, voor aanvang van het vervoer gerealiseerd is.

Het AIM attendeert u op het feit dat laadinfrastructuur of netwerkcapaciteit lokaal beperkt kan zijn, vervoerders hebben hierop geen invloed en zijn afhankelijk van de desbetreffende gemeente en netbeheerder.
In de situatie dat elektrische voertuigen aan huis van de chauffeur staan, bijvoorbeeld bij het leerlingenvervoer, wijzen wij u erop dat chauffeurs niet altijd de mogelijkheid hebben om een eigen oplaadpunt te faciliteren en afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit rondom het woonadres.
Zero-emissie rolstoelvoertuigen zijn op dit moment (nog) zeer beperkt verkrijgbaar en verkeren nog in een ontwikkelingsfase hierdoor ken dit type voertuig nog lange levertijden. Het AIM beveelt aan om een onderscheid te maken tussen de inzet van zero-emissie personenauto`s, personenbusjes en al dan niet zero-emissie rolstoelbussen.


4.2 Medewerkerstevredenheid

Onder duurzaamheid vallen niet alleen milieueisen, maar dit begrip kan breder gezien worden. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het behoud van betrokken personeel, waarop elders in dit document wordt ingegaan, beveelt het AIM nadrukkelijk aan dat een aanbestedende dienst in het bestek opneemt dat er aantoonbare (periodieke) medewerkerstevredenheid onderzoeken worden gedaan. Het Sociaal Fonds Mobiliteit kan hierbij een ondersteunende en onafhankelijke rol in spelen.


> Terug naar Beoordelingscriteria