Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper

Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

Datum actie: 29 april 2024
Datum aanbesteding: 23 april 2024
Opdrachtgever: Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Samenvatting aanbevelingen Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper 2025 - 2029.

BVO Valleihopper heeft besloten om het vraagafhankelijk vervoer Valleihopper opnieuw aan te besteden vanwege het aflopen van de huidige overeenkomst en het niet gebruikmaken van de verlengingsopties. De opdracht heeft een looptijd van 5 jaar, met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om driemaal eenzijdig te verlengen met 1 jaar, voor een totaal van 8 jaar.

Deze opdracht is opgedeeld in 4 percelen:
• Vervoer gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal
• Vervoer gemeenten Ede en Wageningen
• Vervoer gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel
• Callcenter

Positieve punten in het bestek
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht, zoals het TX-Keur, naleving van de CAO, en de NEA kostenontwikkeling, zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten:
• Tijdig informeren bij gebruik optiejaren: In dit bestek is de termijn voor het informeren over het gebruik van optiejaren slechts 6 maanden in plaats van de aanbevolen 12 maanden.
• Verplichting optiejaren uit te dienen: Er is een bepaling opgenomen die de vervoerder verplicht de optiejaren uit te dienen bij toekenning.
• Toeslag voor rolstoelvervoer: Voor diverse soorten vervoer is een toeslag in kilometers voorzien, maar helaas niet voor rolstoelvervoer.