Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vervoer op Maat Ergon

Ergon

Datum actie: 2 april 2021
Datum aanbesteding: 31 maart 2021
Opdrachtgever: Ergon
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever Ergon is de uitvoergingsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven, een publiek rechterlijk samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Betreft vervoer deelnemers die in opdracht van de opdrachtgever groepsgewijs vervoerd worden van de huisadressen naar de locatie, waar de deelnemer werkzaamheden verricht, en vice versa (perceel 1) alsmede vervoer middels een pendelbus van centraal station eindhoven naar locatie werkadressen opdrachtgevers en vice versa (perceel 2).
Perceel 1 ongeveer 70 deelnemers en perceel 2 minimaal 50 personen.

Positieve punten in het bestek

De looptijd van het contract is 5 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 jaar.
Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, Taxi TX-Keur, CAO naleving zijn in het bestek genoemd. Zowel de hoofdaannemer als eventuele onderaannemer moeten aan de zelfde eisen / verplichtingen voldoen.

Aandachtspunten

In hoeverre de pandemie Covid-19 effect zal hebben vanaf januari 2022, is nu nog onduidelijk. Indien er geen landelijke regelingen worden getroffen zou een vergoeding van 75% van de niet gereden ritten redelijk lijken.
Het is van belang dat het bestek er verder rekening mee houdt dat biedingen vr oktober/november gebaseerd zijn op het prijspeil van het jaar waarin ze zijn uitgebracht en dus geen rekening houden met toekomstige kostenontwikkelingen. Het is daarom aan te bevelen dat voor deze biedingen de NEA index direct in het eerstvolgende jaar wordt toegepast zodat vervoerders niet in de problemen komen. In uw bestek hanteert u de NEA-kostenontwikkelingsindex niet in het eerstvolgende jaar. Nea verhoging gaat pas in per 1 januari 2023.

In uw bestek vraagt u om een solvabiliteitsratio van minimaal 20% , van de laatste 3 afgesloten boekjaren. En daarnaast vraagt u nog om een bankgarantie van minimaal een bedrag van een twaalfde van de vervoersjaarprijs. Het Aim is hier geen voorstander van omdat dit de liquiditeit van de vervoersonderneming onnodig beperkt.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.