Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Valys

Datum actie: 29 maart 2017
Datum aanbesteding: -
Opdrachtgever:

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het Ministerie van VWS heeft te kennen gegeven het zogenaamde Valys vervoer opnieuw te gaan aanbesteden. Het huidige contract loopt binnenkort af en er zal geen gebruik worden gemaakt van de optiejaren. Omdat het om een grote, landelijke opdracht gaat is het AIM nu al het gesprek aangegaan met de opdrachtgever, het Ministerie van VWS. Hierbij is ingegaan op de voor sociale partners belangrijke punten, zoals het centraal stellen van de klant, de gebruiker betrekken in het gehele traject van aanbesteding en contractmanagement, kwaliteit nadrukkelijk meewegen en de positie van werknemers. Ook zal het AIM de oude aanbestedingsdocumenten, op basis waarvan het huidige Valys is gegund, doornemen en voorzien van extra aanbevelingen en adviezen. Het AIM zal deze aanbesteding blijven volgen en er over in gesprek blijven met het Ministerie.