Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Noordoost-Brabant

Datum actie: 19 juli 2018
Datum aanbesteding: 17 juli 2018
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever:  De provincie Noord-Brabant en 12  gemeenten  (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad*, en Uden). De Provincie is opdrachtgever en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (excl. het hoofdrailnet/landelijk spoor). De gemeenten zijn opdrachtgever en verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Vanaf 1 januari 2019 treedt de voormalige gemeente Schijndel (onderdeel van fusiegemeente Meierijstad) toe voor wat betreft het Regiotaxivervoer.

Positieve punten 

  •  Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat aanbestedende diesnt in de aanbestedingsleidraad opneemt dat mogelijk in te zetten onderaannemers tenminste 90 % van het aangeboden tarieven moeten ontvangen. Op deze manier houdt u er zicht op dat het vervoer niet tegen te scherpe afbraaktarieven wordt gereden.
  • Ook zijn wij zeer te spreken over de geboden mogelijkheid aan vervoerders om direct per ingangsdatum van het contract ( per 1 januari 2019) tarieven te indexeren.  Aanvullend hebben maken wij wel de kanttekening  dat wij liever hadden gezien dat ook op het regietarief de NEA index van toepassing was. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  29 aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  • Korte contractduur
  • Te korte implementatietermijn 
  • Geen TX keurmerk voorgeschreven in de aanbesteding 
  • Geen NEA index van toepassing op het regie tarief
  •  Lange termijn van de wachtkamerovereenkomst 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'