Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Regiotaxi Noordoost-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant-Noordoost

Datum actie: 22 mei 2023
Datum aanbesteding: 21 april 2023
Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant-Noordoost
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Regiotaxi Noordoost-Brabant (Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss)

De aanbestedende dienst heeft besloten om het vervoer en de regie/ritaanname als één opdracht op de markt te brengen, zonder verdere onderverdeling in percelen. Er worden naar verwachting tussen de 3 en 5 inschrijvingen ontvangen, gezien de samenstelling van de markt. De aanbestedende dienst wil ook graag ‘ontzorging’ door middel van één contractpartij, wat tevens zal resulteren in lagere overheadkosten.

Positieve punten

Positieve punten in het bestek zijn onder andere de aandacht voor belangrijke aspecten zoals TX keur, NEA kostenontwikkeling en naleving van de cao Zorgvervoer en Taxi. Bij de gunning wordt 60% gewicht toegekend aan kwaliteit en 40% aan prijs. Er zijn aparte opstarttarieven van toepassing voor taxi personenauto's, taxibussen en rolstoelbussen.

Aandachtspunten

Aandachtspunten zijn er ook. In het gebied Oost-Brabant zal eind 2026 de nieuwe openbaar vervoer concessie van start gaan. Tegelijkertijd zal de provincie starten met het nieuwe Flexvervoer, namelijk de hub- en haltetaxi. Hierdoor zullen de huidige OV-Regiotaxi en knooppunttaxi komen te vervallen. Inschrijvers moeten in hun aanbieding rekening houden met deze verandering.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat een deel van de reizigers steeds zwaarder wordt en rolstoelen vaak geavanceerder en zwaarder zijn. Liften met een draagvermogen van 300 tot 350 kg zijn niet altijd meer voldoende. De opdrachtnemer moet vanaf het begin voertuigen kunnen inzetten met een hefvermogen van 400 kg of geschikte voorzieningen kunnen treffen om deze klanten te kunnen vervoeren, indien nodig.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.