Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Midden-Limburg tbv Omnibuzz

Omnibuzz

Datum actie: 18 januari 2024
Datum aanbesteding: 15 december 2023
Opdrachtgever: Omnibuzz
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Deze opdracht bestaat uit vijf percelen. Het eerste perceel betreft het vervoer van leerlingen in de gemeenten Echt-Susteren en Roermond, en het tweede perceel in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Het derde perceel omvat het vervoer van leerlingen ten westen en noorden van de eerste twee percelen, en het vierde perceel ten zuiden van de eerste twee percelen. Het vijfde perceel betreft het gym- en zwemvervoer per touringcar.

Het leerlingenvervoer omvat in totaal ongeveer 790 leerlingen per dag en het touringcarvervoer ongeveer 25 retourritten per week.

Maximaal kunnen 3 percelen aan 1 inschrijver worden gegund.

De contractduur is 4 jaar met een optie voor 2 keer 1 jaar verlenging op basis van eenzijdige instemming.

Gedurende de opdracht vraagt de opdrachtgever om de inzet van duurzame voertuigen. Dit gaat gepaard met een hoge investering in Zero Emissie voertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur met een lange terugverdientijd en daarmee een benodigde langere looptijd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met twee keer een optie voor een eenzijdige verlenging met 1 jaar door de opdrachtgever.

Positieve punten in het bestek:
Belangrijke aandachtspunten zoals TX keur, de NEA kostenontwikkeling en naleving van de cao Zorgvervoer en Taxi zijn in het bestek opgenomen.
De vervoerder moet aantoonbaar maken dat hij kennis heeft gemaakt met de ouders/verzorgers/leerlingen, waarvoor hij een vergoeding ontvangt.

Aandachtspunten:
Terugverdientijd van investeringen: contract voor 4 jaar met een optie voor eenzijdige verlenging van 2 keer 1 jaar. Dit komt neer op in totaal 6 jaar, terwijl de maximale leeftijd van voertuigen 5 jaar is.