Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer

Gemeente Moerdijk

Datum actie: 11 maart 2024
Datum aanbesteding: 22 februari 2024
Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
De opdracht omvat het volledige beheer van het leerlingenvervoer, inclusief planning, regie en uitvoering, binnen de gemeente Moerdijk. Het vervoer betreft leerlingen van en naar speciale scholen voor onderwijs, waarbij speciale aandacht nodig is vanwege de kwetsbare doelgroep (236 leerlingen).

Positieve punten van dit bestek:
Positieve aspecten in het bestek zijn onder andere het aparte opstarttarief en beladen uurtarief voor verschillende voertuigen, zoals taxi's, personenauto's, taxibussen, rolstoelbussen en touringcars. Ook zijn belangrijke aandachtspunten zoals naleving van de CAO en de NEA-index voor kostenontwikkeling opgenomen in dit bestek.

Aandachtspunten:
Echter, enkele aandachtspunten zijn naar voren gekomen:

  • Het TX-Keur, het kwaliteitskeurmerk voor onze sector, is niet opgenomen in dit bestek.
  • De implementatietermijn in het bestek is slechts 3 maanden, terwijl het AIM aanbeveelt om deze te verlengen tot 6 maanden.
  • De prijs-kwaliteitverhouding is vastgesteld op 80/20 terwijl het AIM een minimum van 60% voor kwaliteit adviseert