Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeente Best

Datum actie: 28 januari 2019
Datum aanbesteding: 21 januari 2019
Opdrachtgever: Gemeente Best
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Best wenst, in het kader van de wet op het primair onderwijs en de wet op de expertisecentra  haar leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019/2020 Europees aan te besteden. 

Positieve punten 

Aanbesteder hanteert een voldoende lange looptijd van 60 maanden met een optionele verlengperiode van 2 jaar.  Dit biedt vervoerders voldoende ruimte om investeringen terug te verdienen en vast personeel aan te nemen. 

Ook hebben een aantal besproken thema’s/pijnpunten voldoende aandacht gekregen in het  bestek. Zo hanteert aanbesteder een minimum en maximumprijs om er zicht op te houden  dat het vervoer mogelijk niet tegen een te laag tarief wordt aangeboden. Ook het uitvragen van een vermogensinstandhoudingsverklaring vinden wij een positief element in deze aanbesteding. Er wordt in de branche met veel bv structuren gewerkt waarbij het voorkomt dat niet elke bv even financieel gezond is. Uit een recent kerncijfer onderzoek van AIM blijkt dat maar liefst 52% van de onderzochte ondernemingen in de branche een negatief bedrijfsresultaat laat zien.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a. onderstaande thema's: 

  • Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst klanttevredenheid/klantervaring (te bepalen aan de hand van directe ritbeoordelingen en aantoonbare, periodieke klanttevredenheidsonderzoeken  (KTO's) en/of mystery guest onderzoeken) nadrukkelijk terug laat komen in het beste
  • Het AIM beveelt nadrukkelijk aan dat een aanbestedende dienst in het bestek opneemt dat er aantoonbare (periodieke) medewerkerstevredenheid onderzoeken  (MTO's) worden gedaan.

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'