Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer-en jeugdzorgvervoer

Gemeente Montferland

Datum actie: 7 februari 2024
Datum aanbesteding: 17 januari 2024
Opdrachtgever: Gemeente Montferland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Deze opdracht omvat de planning en uitvoering van het dagelijks aangepast leerlingen- en jeugdzorgvervoer van een vast woon/verblijfsadres/opstapplaats naar en van een groot aantal scholen/instellingen. Betreft vervoer van ongeveer 170 personen.

Voor een beperkt aantal leerlingen kan het vervoer (ook) in het weekend/vakanties plaatsvinden. Voor een beperkt aantal klanten kunnen ritten naar Wmo-dagbesteding worden aangevraagd. Dit beperkte vervoer Wmo-dagbesteding wordt tot 1 augustus 2026 uitgevoerd door een andere vervoersorganisatie. Opdrachtgever overweegt om dit vervoer vanaf die datum op te nemen in het contract dat ontstaat n.a.v. deze aanbesteding. Opdrachtgever zal hierover tijdig overleg voeren met opdrachtnemer. Het betreft een beperkte toevoeging die op dat moment eenvoudig kan worden verwerkt in de uitvoering en binnen de geoffreerde tarieven. Kan de opdrachtnemer op dat moment, op basis van een open kostencalculatie, aantonen dat er toch onverwachte gevolgen zijn dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer daarover in overleg.

Positieve punten in het bestek

  • Belangrijke aandachtspunten zoals TX keur, NEA kostenontwikkeling en CAO verklaring zijn in het bestek opgenomen.
  • Elke onderaannemer voor de uitvoering moet een redelijke vergoeding ontvangen en tijdig betaald worden.

Aandachtspunten

  • Opstarttarief van €12,50 en een prijs per beladen uur voor inzet van een taxi/8-persoonsbus of rolstoelbus is van toepassing. Geen afwijkend starttarief voor rolstoelbussen.
  • Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit slechts voor 50% mee.