Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer Omnibuzz ( 32 Limburgse gemeenten)

GR Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten

Datum actie: 01 februari 2019
Datum aanbesteding: 05 februari 2019
Opdrachtgever: GR Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling waarin 32 Limburgse gemeenten (alle gemeenten behalve Mook en Middelaar) samenwerken op het gebied van doelgroepenvervoer. In deze fase verzorgt Omnibuzz de inkoop, het contractbeheer, de ritaanname en de tactische regie van het vraagafhankelijke WMO-vervoer. Het doel van de aanbesteding is het per perceel sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. De aanbesteding is opgedeeld in 8 vervoerpercelen. 

In de aanloop van dit aanbestedingstraject hebben wij meerdere malen een prettige dialoog kunnen voeren over onze thema’s en doelstellingen om in aanbestedingen van zorgvervoer de focus te verleggen van prijs naar kwaliteit en meer aandacht te geven aan belangrijke uitgangspunten zoals het gunnen op waarde, een betere klanttevredenheid en meer aandacht voor betrokken medewerkers in de branche.
Wij hebben het definitieve bestek grondig bestudeerd en zijn zeer verheugd te concluderen dat onze prettige gesprekken tot dit zeer evenwichtige en uitzonderlijk goed bestek hebben geleid waarin bijna alle wensen van het AIM zijn vervuld.

Positieve punten 

  • Het belangrijke aandeel/gewicht dat goed werkgeverschap (5.29) inneemt in de door aanbesteder gestelde gunningscriteria in combinatie met de lange looptijd van het contract (5 +3 jaar)  is een belangrijke stap gezet om deze branche te helpen investeren in duurzame dienstverbanden en toekomstperspectief te bieden aan betrokken medewerkers in de branche.
  • Aanbesteder hanteert de gun op waarde methodiek waarbij kwaliteit voorop staat en de prijs slechts marginaal ( 20% ) onderdeel uitmaakt van de gunning .
  • De keuze om voorlopig af te stappen van de systematiek waarbij ritplanning door een regiecentrale wordt uitgevoerd juichen wij toe. Wij zijn van mening dat planning van de ritten het beste door vervoerders kan worden uitgevoerd.
  • De eisen in het bestek bij inzet van onderaannemers en de garantie van een verantwoord tarief voor deze onderaannemers (eis 16 PvE). Op deze manier waakt aanbesteder ervoor dat het vervoer mogelijk tegen een (te) laag tarief wordt gereden. Te lage biedingen hebben tot een zorgwekkende situatie in deze branche geleid.
  • De invoering van een staffel bij mogelijke volume fluctuaties in de toekomst (1.3.2.1.). Op deze wijze zorgt aanbesteder voor een verantwoorde verdeling van risico’s tussen vervoerder en opdrachtgever. 

Aanbevelingen 

  • Geen. Bijna perfect bestek.