Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Duurzame Pendeldienst politie

Politie Nederland

Datum actie: 3 juni 2022
Datum aanbesteding: 21 mei 2022
Opdrachtgever: Politie Nederland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 oktober 2022, betreft het uitvoeren van een Pendeldienst tussen Utrecht CS en Zeist v.v. Het betreft hier circa 13 ritten per dag. Er dient een bedrag te worden opgegeven per rit met een maximum van € 42,- voor een taxi en € 55,- voor een pendelbus. Er wordt geen definitie van een pendelbus gegeven maar uit de ritregistratie blijkt het maximale aantal passagiers per rit 8 te zijn. Het De aanbieding hoeft niet te worden onderbouwd. De ritten dienen te worden uitgevoerd met emissie loze voertuigen. De looptijd van het contract is 4 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 x 2 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De NEA index mag worden toegepast maar niet eerder dan 1-1-2024. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen is het voor inschrijvers zeer moeilijk om een verantwoorde offerte uit te brengen. Het AIM adviseert daarom om de NEA index per 1-1-2023 toe te passen. Kwaliteit telt slechts voor 40 % mee terwijl het AIM een minimum verhouding van 60% kwaliteit en 40% prijs aanbeveelt.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen kwaliteit niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als wordt beoogd.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.