Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Voorne-Putten marktconsultatie

Datum actie: 22 december 2017
Datum aanbesteding: 04 december 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne op Voorne-Putten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

In het voorjaar van 2016 hebben de gemeenten op Voorne-Putten de ambitie uitgesproken gezamenlijk te komen tot een toekomstbestendig, kwalitatief financieel houdbaar systeem voor het doelgroepenvervoer, dat aansluit bij de individuele (zorg)behoefte van inwoners en dat tevens een rol speelt in het bereikbaar houden van de kernen op het eiland.  Om in te spelen op de verwachting dat buslijnen zullen wegvallen is een maatwerkcontract nodig dat het doelgroepenvervoer en het vraagafhankelijke OV combineert.  Voor deze visie is de markt om input gevraagd. 

Het AIM  is in een vroeg stadium betrokken bij deze aanbesteding en heeft naar aanleiding van het marktconsultatiedocument en het concept bestek een set van aanbevelingen gedaan. Tevens heeft het AIM ook een advies uitgebracht op de door opdrachtgever voorgenomen tarief uitvraag in de marktconsulatie.  In de download kunt u het advies en de aanbevelingen raadplegen.