Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Zittend ziekenvervoer

CZ Groep

Datum actie: 1 mei 2024
Datum aanbesteding: 1 april 2024
Opdrachtgever: CZ Groep
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
Zorgverzekeraar CZ heeft een inkoopprocedure gestart voor het ziekenvervoer. Deze opdracht loopt van 1 januari 2025 tot 1 januari 2028 met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging met 2 keer 1 jaar. De opdracht is verdeeld in 6 percelen. De tarieven inclusief BTW variŽren afhankelijk van het perceel van €1,76 tot €1,85 per beladen kilometer. De minimale ritlengte die wordt vergoed is 6 kilometer voor een taxi en 15 kilometer voor een rolstoelrit.

Positieve punten
Belangrijke aandachtspunten waar AIM belang aan hecht, zoals TX-keur, naleving cao Zorgvervoer en Taxi en de NEA-index voor kostenontwikkeling zijn opgenomen in het bestek.

Aandachtspunten
Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% moet meetellen bij de gunning. Bij deze inkoopprocedure telt kwaliteit slechts voor 25% mee.

In de regel wordt het onderdeel prijs relatief beoordeeld, hier is dat niet het geval. Van het totaal aantal te behalen punten (75) wordt er voor elke afwijking van €0,01 ten opzichte de laagste prijs 5 punten in mindering gebracht. Een afwijking van €0,09 levert dus op het onderdeel prijs slechts 30 punten op.

De absolute beoordeling van de kwaliteit zal bovendien leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 100% en 0%. De praktijk leert dat het hoogste en laagste cijfer zelden wordt gegeven. De wedstrijd zal daardoor in werkelijkheid worden gespeeld tussen 75% en 25%, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. De combinatie van de beoordeling kwaliteit en prijs maakt hier een inschrijver met een relatief klein prijsverschil praktisch kansloos.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje download.