Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Ziekenvervoer Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis

Datum actie: 08 april 2019
Datum aanbesteding: 01 april 2019
Opdrachtgever: Zilveren Kruis
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Zilveren Kruis wil met deze Inkoopprocedure één opdrachtnemer  contracteren voor het zittend ziekenvervoer voor de gehele Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. De Inkoopprocedure geldt ook voor De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ).
De Opdrachtnemer zal als regisseur zorgdragen voor de algehele vraag van Zilveren Kruis-verzekerden naar zittend ziekenvervoer in Nederland. Dit in tegenstelling tot afgelopen jaren, waarin Zilveren Kruis de markt voor zittend ziekenvervoer had opgedeeld in percelen en waarbij per perceel twee aanbieders de overeenkomst gegund kregen. Ook anders is dat de inschrijving niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit wordt beoordeeld. Doordat slechts een Opdrachtnemer wordt gecontracteerd, ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van het zittend ziekenvervoer bij één organisatie. 

Tijdens  eerdere gesprekken over dit onderwerp is gebleken dat de voorkeur van Zilveren Kruis voor één contractpartij was te motiveren door de behoefte van verschillende stakeholders naar efficiency in combinatiemogelijkheden bij mogelijke dalingen van het aantal ziekenhuizen in de toekomst. Ook is uit consultatie onder verzekerden en andere stakeholders van Zilveren Kruis gebleken dat er een sterke behoefte bestond aan één uiteindelijke dienstverlener als aanspreekpunt ten aanzien van zittend ziekenvervoer. Daarnaast bleek er behoefte aan een goedwerkend uniform platform waar verzekerden eenvoudig en snel hun vervoer kunnen regelen

Aanbevelingen

Wij hebben verschillende punten naar aanleiding van onze gesprekken zien terugkomen in het bestek waaronder de toepassing van de OPOV regeling voor betrokken medewerkers bij dit vervoer en het verlengen van de contractperiode van aanvankelijk 2 naar 3 jaar. Een aantal standpunten van AIM zijn nog steeds van kracht en kunt u terugvinden in onze aanbevelingsbrief naar Zilveren Kruis onder het kopje 'download' (bovenaan deze pagina).