Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Ziekenvervoer CZ

CZ

Datum actie: 08 april 2019
Datum aanbesteding: 01 april 2019
Opdrachtgever: CZ
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

CZ contracteert vervoerders in iedere gemeente, door heel Nederland. Het werkgebied per vervoerder kan bestaan uit één of meer gemeenten. De minimale eisen waaraan een vervoerder moet voldoen, staan in hoofdstuk 3 en zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Als de vervoerder gebruik wil maken van onderaannemers, kunnen die gepubliceerd worden op de website van CZ groep. 

Aanbevelingen

De gekozen open manier van contracteren waarbij op gemeenteniveau meerdere vervoerders kunnen meedingen voor de opdracht, in combinatie met de keuzevrijheid voor verzekerden om een vervoerder naar wens te selecteren vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij maken ons echter wel zorgen of met de gestelde maximumtarief de  beoogde minimale kwaliteitsniveau geborgd is. CZ biedt een vaste kilometerprijs aan voor heel Nederland. In gebieden buiten de Randstad zal de gemiddelde rijsnelheid en de ritlengtes echter veel hoger zijn dan in een stad als Amsterdam Hierdoor zullen er grote verschillen in rendement ontstaan. Deze verschillen zullen niet opwegen tegen een mogelijk hogere combinatiegraad in de Randstad

Onze uitgebreide reactie met aanbevelingen kunt u terugvinden onder het kopje 'download' (bovenaan deze pagina).