Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Woon-werkverkeer medewerkers DCW

Gemeente Enschede

Datum actie: 13 juli 2023
Datum aanbesteding: 1 juli 2023
Opdrachtgever: Gemeente Enschede
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De Gemeente Enschede heeft voor het vervoer van DCW medewerkers (circa 50) een Europese Aanbesteding opgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2024 en de opdracht heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging met 2 x 1 jaar. Er dient een prijs per beladen kilometer te worden opgegeven.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. In dit bestek telt kwaliteit ook voor 60 % mee.

Aandachtspunten

In het bestek staat aangegeven dat het opgegeven tarief gebaseerd dient te zijn op het prijspeil van dit jaar. De NEA index mag echter niet eerder worden toegepast dan per 1-1-2025. Gezien de huidige inflatie is het voor inschrijvers uiterst risicovol om een verantwoorde offerte af te geven. Wij adviseren dan ook om de NEA index per 1-1-2024 te laten ingaan. Dit kan ook in het voordeel zijn van de opdrachtgever. De inschrijver kan hierdoor een scherpere tariefstelling aanbieden.

De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er beoordeeld worden tussen 8 en 0. De praktijk leert dat de hoogste en laagste score zelden wordt gegeven. Bovendien wordt een gemiddelde van 2 uitgesloten van deelneming. De wedstrijd zal worden gespeeld tussen 6 en 2, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. Het aangeboden tarief dient niet onderbouwd te worden.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.