Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO_AOV vervoer Borne ( heraanbesteding)

Gemeente Borne

Datum actie: 15 maart 2019
Datum aanbesteding: 05 maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Beschrijving Gemeente
De gemeente Borne is een compacte gemeente met rond de 23.000 inwoners. De gemeente kent zowel een vergrijzing als een vergroening. De gemeente ligt centraal in de regio Twente met een goede bereikbaarheid via spoor en snelwegen (A1 en A35). De gemeente Borne bestaat uit de drie dorpen Borne, Zenderen en Hertme. De inwoners van de gemeente Borne hebben veelal vervoersbehoeften buiten de gemeente Borne. De meeste vervoersbewegingen zijn zichtbaar naar Hengelo, Almelo en Enschede.

Scope en doel van de aanbesteding
Deze aanbesteding richt zich op de inkoop van het vervoer wat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Dit vervoer is bedoeld voor het vervoer van inwoners van de gemeente Borne aanvullend aan andere vervoersoplossingen zodat de inwoners mee kunnen doen met de samenleving. Het vervoer is een aanvulling op het reizen met eigen oplossingen, openbaar vervoer, vrijwilligersinitiatieven en/of vervoer vanuit een zorgaanbieder.
Het betreft het vervoer van adres naar adres of van adres naar adres van een halte (en of andersom) van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld het treinstation Borne).
De vervoerder organiseert zowel de ritaanname, planning van het vervoer en het vervoer van de inwoner als de eventuele klachtenafhandeling. De reiziger betaalt zelf de rit. Het is aan de vervoerder op welke wijze de ritten in rekening worden gebracht bij de reiziger (vooraf, tijdens de rit of achteraf facturatie).
De gemeente kan een inwoner een indicatie geven voor een bepaald aantal (gedeeltelijk) door de gemeente te betalen kilometers.

Positieve punten aanbesteding 

Wij hebben ook deze aanbesteding onder de loep genomen Er vallen ons een aantal verschillen positief op ten opzichte van de eerdere aanbesteding. Het AIM heeft goed werkgeverschap in de branche hoog in het vaandel zitten. In dat licht zijn wij erg positief dat aanbesteder naast een klanttevredenheidsonderzoek ook een medewerkerstevredenheid onderzoek opneemt in het programma van eisen.  

Voor het vraagafhankelijke vervoer was in het eerdere traject géén  opstaptarief uitgevraagd. Het is positief dat aanbesteder dit punt heeft heroverwogen. 

Aanbevelingen

Het AIM heeft ook aanbevelingen gedaan op o.a de volgende punten: 

  • Eerder koos aanbesteder voor een zwaardere weging van de kwalitatieve criteria (60%). In dit aanbestedingstraject wegen die slechts 40% mee. Het AIM adviseert om kwaliteit in voldoende mate mee te laten wegen bij de gunning van de opdracht. 
  • Ook wordt er géén SFT oordeel geëist in het bestek. deze verklaring is belangrijk om een gelijk speelveld te realiseren in de branche en te voorkomen dat vervoerders op arbeidsvoorwaarden gaan concurreren.
  • Eerder koos aanbesteder voor een contract looptijd van 2 jaar. Nu naar 4 jaar. Hoewel dit een stap in de goede richting is beveelt het  AIM een looptijd van 5 jaar te hanteren zodat vervoerders voldoende tijd hebben om investeringen terug te verdienen. 
  • Aanbesteder hanteert een zeer korte implementatieperiode van slechts 1 maand !  

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'