Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer Son en Breugel

Gemeente Son en Breugel

Datum actie: 30 september 2019
Datum aanbesteding: 20 september 2019
Opdrachtgever: Gemeente Son en Breugel
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De gemeente Son en Breugel in de regio Eindhoven wenst via deze openbare aanbesteding een vervoerder te contracteren voor het vervoeren van ca 600 WMO ge´ndiceerden. 

Poitieve punten

  • Wij zien in het bestek een aantal positieve elementen terugkomen. Zo kiest aanbesteder ervoor om een minimum en maximum tarief te hanteren met een opstaptarief. Op deze wijze kan aanbesteder er zicht op houden dat het vervoer niet mogelijk tegen een te lage prijs wordt gereden. Iets wat de laatste jaren tot veel problematiek in de branche heeft geleid. 
  • Ook is positief op te merken dat aanbesteder voor een lange contractduur van 5 jaar met mogelijkheid tot optionele verlenging van 3 jaar heeft gekozen. Een voldoende lange contractduur biedt vervoerders meer mogelijkheden om investeringen terug te verdienen en medewerkers in de branche meer perspectief op bestendige arbeidscontracten. 

Naast deze positieve punten zijn ook een aantal verwonderpunten te benoemen. Wij zullen deze wat omvangrijker omschrijven om op een juiste wijze onze visie uit te leggen. Wij hopen dat aanbesteder deze verwonderpunten kan aangrijpen om ervoor te zorgen dat de offertes aan kwaliteit winnen. 

Aandachtspunten 

  • Het AIM beveelt aan dat de aanbestedende dienst klanttevredenheid/klantervaring (te bepalen aan de hand van directe ritbeoordelingen en aantoonbare, periodieke klanttevredenheidsonderzoeken en/of mystery guest onderzoeken) nadrukkelijk terug laat komen in het bestek.
  • Aanbesteder sluit een volumedaling in de toekomst niet uit en biedt hiervoor als compensatie een omzetgarantie aan. Deze compensatie gaat echter pas in bij een omzetdaling van 30% of meer t.o.v. de geprognotiseerde jaaromzet. Deze marge vinden wij veel te groot vooral t.o.v. een verwachte jaaromzet van 200.000 euro. Een terugval van 30% zal leiden tot veel leegloop tussen de ritten door waardoor er forse verliezen voor de opdrachtnemer te verwachten zijn
  • Ook is er een SROI verplichting opgenomen in het bestek. In een krimpende markt leidt de inzet van SROI al snel tot verdringing van arbeidsplaatsen. En in het zorgvervoer is sprake van een krimpende markt. Wat het AIM betreft zou een bestek dan ook geen minimale verplichte SROI voor uitvoerende functies - die tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen leidt - moeten bevatten. Ook niet via de inzet van proefplaatsingen of inzet van mensen met behoud van uitkering. SROI is, wat het AIM betreft, wel mogelijk als deze leidt tot duurzame inzetbaarheid (vaste arbeidscontracten) van de mensen die via SROI worden ingezet. Bijvoorbeeld door middel van nieuwe functies in het kader van kwaliteitsbeheer en serviceverlening aan kwetsbare reizigers, denk daarbij aan doen van mystery guestritten en stewards. 

De volledige brief kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.