Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer Smallingerland-Drachten

Gemeente Smallingerland

Datum actie: 15 oktober 2019
Datum aanbesteding: 28 september 2019
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De aanbesteding omvat een uitvraag voor het uitvoeren van het WMO vervoer voor een initiŽle periode van twee jaren en daarna, zonder SMART criteria, mogelijk met 2 x 1 jaar te verlengen. De aanbesteding is ingericht naar "Zeeuws Model".  Alle vervoerders die voldoen aan een aantal redelijk laag gestelde eisen, doen mee met de uitvoering van het vervoer. De klant bepaalt door wie hij/zij voor de periode van 1 jaar vervoerd wil worden. Hierna mag de klant wisselen. De kanttekeningen voor dit model komen bij verschillende aspecten terug in onze aanbevelingen. 

Positieve zaken

  • Vervoerders dienen te beschikken over het TX keurmerk. Tx is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. TX bedrijven houden zich aan een set van wettelijke en bovenwettelijke regels en laten zich er vrijwillig extra (en ook onaangekondigd) op controleren. Denk aan scholing van personeel (inwerken, opleiding en jaarlijkse cursussen, het nieuwe rijden), het hanteren van de code VVR (veilig vervoer van rolstoelgebruikers), een verklaring van de Belastingdienst, ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en SFT (Sociaal Fonds Taxi), maar ook leeftijd van voertuigen etc.
  • Het gekozen aanbestedingsmodel brengt vrijheid voor gebruikers met zich mee. Zij kunnen elk jaar een vervoerder naar wens  selecteren. Ook zorgt het voor concurrentie om de gunst van de klant. 

Kanttekeningen 

Het bestek wijkt af van de reguliere bestekken die door het AIM worden beoordeeld.  hier wordt voor het zogenaamde Zeeuwse model gekozen, een bestek met eisen, waar een vervoerder aan moet voldoen en die tegen een door aanbesteder opgelegd tarief het vervoer mogen verrichten. Dit betekent dat zich wellicht meerdere vervoerders zullen kwalificeren. De klant mag dus kiezen door welk bedrijf hij/zij vervoerd wil worden. In andere gemeenten wordt dit model niet (meer) toegepast omdat combinatieritten aanzienlijk lastiger te realiseren zijn. Het is mogelijk dat bij het vervoer naar hotspots, zoals bingo’s, er meerdere taxi’s van verschillende bedrijven met slechts 1 klant rijden, of klanten uit dezelfde wijk. 

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.