Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer ROGplus (Regiotaxi Waterweg) concept bestek

Datum actie: 28 november 2017
Datum aanbesteding: 13 november 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgevers: Gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Het AIM heeft gesprekken gevoerd, de marktconsultatie bijgewoond en heeft momenteel een concept bestek van ROGplus in behandeling.