Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer ROGplus (Regiotaxi Waterweg) definitief bestek

Datum actie: 18 december 2017
Datum aanbesteding: 08 december 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgevers: Gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Op 13 november 2017 zijn, in een prettig gesprek, alle belangrijke thema’s van het AIM besproken. Navolgend hebben wij op 28 november 2017 ook het concept bestek beoordeeld en daar waar nodig van aanbevelingen voorzien. Hier constateerden wij dat ROG plus  met enkele besproken aanbevelingen van het AIM duidelijk en zichtbaar rekening heeft gehouden zoals het houden van een marktconsultatie, het gunnen op waarde, het hanteren van een minimum en plafond prijs en het toepassen van de OPOV regeling.
Nu het definitieve bestek is gepubliceerd hebben wij ook deze beoordeeld. Wij zien na het lezen ervan geen reden om andere of nieuwe aanbevelingen te publiceren dan eerder gecommuniceerd. Onze aanbevelingsbrief van 28 november 2017 blijft hierdoor onverminderd van kracht.