Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer regio Alkmaar (incl. voortraject)

Gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest

Datum actie: 09 juni 2020
Datum aanbesteding: 04 juni 2020
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

De gemeenten Alkmaar, Bergen(NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo-Langedijk en Uitgeest besteden het WMO vervoer gezamenlijk aan. Het contract gaat in per 1 april 2021 en heeft een initiŽle looptijd van 2 jaar. Het contract kan 2 x 1 jaar worden verlengd.
In de aanloop naar deze aanbesteding is het AIM benaderd door FNV Alkmaar om van gedachten te wisselen welke onderwerpen met name op personeelsgebied van belang zouden kunnen zijn en welke ervaringen het AIM daarmee had. Het AIM heeft haar visie hierop gegeven, waarna deze zijn verzonden naar de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. Ook andere aspecten die onderdeel zijn van de AIM visie, zoals materieel, financiŽn en kwaliteit, zijn in een bijlage bij deze brief gevoegd. Tevens hebben wij de aanbestedende dienst aangeboden zodra de concept offerte-aanvraag gereed was, deze te beoordelen en de dienst van adviezen te voorzien. Helaas is hiervan geen gebruik gemaakt. 

Positieve punten 

  • Weging kwaliteit & TX. Het TX-keurmerk is als eis gesteld en tevens heeft het aspect kwaliteit in deze aanbesteding meer invloed dan het aspect prijs: 60/40. 

Aandachtspunten 

Wij brengen onderstaande punten onder de aandacht waar we in mindere mate iets van teruglezen in het bestek en die ons verwonderen. 
Het is wellicht nog mogelijk (een aantal van) deze verwonderpunten in de Nota’s van Inlichtingen aan de orde te stellen

  • Clustering. Het betreft een groot gebied van in totaal 7 gemeenten. Wellicht had dit gebied opgedeeld kunnen worden in meerdere percelen.
  • Onderaanneming. Gelet op de gebied grootte is de verwachting dat in onderaanneming gereden zal worden, hierover wordt echter niets vermeld. Alleen aan de hoofdaannemer worden eisen gesteld.
  • Punctualiteitseisen. Er wordt een grote druk gelegd op stiptheid. Tot op minuten niveau wordt aangegeven welke geldbedragen zullen worden ingehouden bij het niet voldoen aan de marges. Zelfs overmacht wordt niet geaccepteerd. De inhoudingen kunnen variŽren van 10 tot 100%.
  • Coronacrisis. Op dit moment zit Nederland nog steeds in de corona-crisis. Deskundigen geven aan dat onze economie grote klappen zal krijgen. Zeker de taxi-branche zit in zwaar weer en het is maar de vraag of bedrijven het hoofd boven water kunnen houden. Onzekerheden met de doelgroep, die grotendeels nog in quarantaine zit, onzekerheid hoe de doelgroep straks vervoerd moet worden, onzekerheid met betrekking tot de gezondheid van de chauffeur en bovenal, onzekerheid of de pandemie weer terug zal komen. In het bestek wordt hierover niets vermeld, terwijl hier door zowel FNV Alkmaar als AIM veel aandacht aan is besteed.  

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.