Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Wmo-vervoer regio Alkmaar e.o.

Gemeente Alkmaar

Datum actie: 4 juli 2024
Datum aanbesteding: 19 juni 2024
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Gemeente Alkmaar en vijf regiogemeenten gaan het wmo-vervoer aanbesteden. De startdatum van dit vervoerscontract is 1 april 2025 en heeft een looptijd van 52 maanden, met een eenzijdige optie tot verlenging van drie keer één jaar. Er dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd, met een starttarief van vier beladen kilometers. De inschrijfprijs moet worden onderbouwd.

Positieve punten:

Belangrijke aandachtspunten waar AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk, CAO-naleving en NEA-kostenontwikkeling, zijn opgenomen in het bestek. 

Aandachtspunten:

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) aanbesteding. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een prijs/kwaliteit verhouding van 40/60, wat gelijk is aan wat AIM minimaal adviseert. De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 10 en 0. De praktijk leert echter dat de twee uitersten zelden worden toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 8 en 3, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. AIM adviseert om bij een volgende aanbesteding te kiezen voor een andere gunningssystematiek.