Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer provincie Utrecht

Datum actie: 04 december 2017
Datum aanbesteding: 27 november 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Het AIM is positief opgevallen dat opdrachtgever een reizigerspanel heeft ingevoerd.  Hiermee wordt de klant centraal gesteld. Het AIM heeft echter ook aanbevelingen uitgebracht op het bestek.  De aanbevelingen hadden o.a. betrekking op: 

  • duurzaamheid 
  • gunningcriteria en weging
  • korte contractduur
  • CAO en SFT bedrijfsoordeel
  • risicoverdeling
  • wachtkamer overeenkomst