Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO-vervoer DUO-gemeenten

Gemeente Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel (DUO gemeenten)

Datum actie: 15 maart 2021
Datum aanbesteding: 10 maart 2021
Opdrachtgever: Gemeente Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel (DUO gemeenten)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen


Achtergrond

Door de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel wordt het WMO-vervoer gezamenlijk aanbesteed. De bedoeling is te komen tot 1 uitvoerend vervoerder, die eveneens verantwoordelijk is voor de planning, registratie en klachtenafhandeling. Het contract heeft een initiŽle looptijd van 4 jaar met een verlengingsoptie van 2x2 jaar.

Positieve punten

Opvallend is de aandacht die wordt besteed aan veranderende vervoersvolumes, waaronder de veranderingen tijdens Corona. Aangegeven wordt, dat men een minimale afname in declarabele kilometers garandeert. In veel bestekken worden dergelijke risico’s volledig bij de vervoerder neergelegd. Het AIM is voorstander van deze verandering. Punt van dacht is wel om te onderzoeken of de genoemde percentages, de lading dekken, dan wel naar boven moeten worden bijgesteld.
TX-keur en de NEA-index worden als eis gesteld. Ook de uit te voeren jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken komen naar voren evenals aparte tarieven voor rolstoelgebruikers.

Aandachtspunten

Bij deze BPKV-aanbesteding telt de prijs mee voor 60% in het gunningsmodel en de kwaliteit voor 40%. De visie van het AIM is gericht op de verdeling van minimaal 60% voor kwaliteit en maximaal 40% voor prijs.
De genoemde minimumprijs van €1,42 lijkt voor meerdere vervoerders haalbaar, waardoor ineens niet de prijs meer onderscheidend zou kunnen zijn, maar toch de kwaliteit. Voor het gunningscriterium Communicatie wordt een beoordelingsteam ingesteld. Het AIM adviseert scherp te kijken naar de samenstelling van dit team, omdat de beoordeling door het team wel eens doorslaggevend kan zijn. Ook de genoemde absolute beoordeling wordt afgeraden. Het AIM is voorstander van de relatieve beoordeling, waardoor de inschrijver met de beste kwaliteit ook het hoogste aantal punten krijgt. Als laatste wordt voorgesteld, gebruik te maken van een duidelijke beoordelingsrichtlijn.
De implementatietermijn is slechts 3 maanden, terwijl er van de winnend vervoerder nogal wat wordt verwacht op onder andere het gebied van duurzaamheid.
De social return procedure bij de gemeente Diemen is erg scherp en kent een zware malusconstructie. Als er niet 5% van de totale inschrijfsom wordt besteed, wordt het nog in te zetten bedrag ingehouden en volgt tevens nog een direct opeisbare boete van 100% van het resterende bedrag.
Het genoemde minimale tarief van €1,42 wordt niet verder onderbouwd. Het AIM adviseert de CROW kostberekeningstool te gebruiken.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.