Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer Den Helder

Gemeente Den Helder

Datum actie: 29 augustus 2019
Datum aanbesteding: 26 augustus 2019
Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Het doel van de aanbesteding is  het afsluiten van een overeenkomst voor een kwalitatief hoogwaardige vervulling van de vervoersbehoefte van mensen met een (tijdelijke of chronische) mobiliteitsbeperking of andere groepen, die op basis van de WMO in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit dient op een klantgerichte, effectieve en efficiŽnte wijze te gebeuren.  

Positieve punten 

De aandacht voor het TX kwaliteitskeurmerk en de rol die wordt toegekend aan het Sociaal Fonds Taxi, zal de kwaliteit van de uitvoering doen toenemen. Ook de verplichting aan onderaannemers om te voldoen aan het TX-keurmerk moet hierbij worden vermeld.

Ook de hoge mate van prioritering van de klant spreekt ons aan. Naast TX-keurmerk geeft u veel gewicht aan de elementen Klanttevredenheid en Klant Centraal in het gunningsmodel. Ook aan medewerkerstevredenheid en personeelsbeleid wordt aandacht besteed. 

Aanbevelingen/verwonderpunten 

  • De gemeente stelt in deze aanbesteding minimum en maximumtarieven vast waarbinnen inschrijvers hun inschrijving kunnen doen. Daarbij is een minimumprijs van 1,05 euro per reizigers kilometer en een maximumtarief van 1,50 euro per reizigers kilometer. De gemeente stelt hierbij dat vanuit de AmvB Zorg & inkoop een reŽle kostprijs moet worden bepaald, maar hoe men dan komt op die 1,05 euro, wordt niet uitgelegd. Wij adviseren dit te vermelden en mocht dit niet gerealiseerd zijn, de berekening alsnog te maken met de door ons aanbevolen CROW kostenberekeningstool,  om te controleren of u met de minimumprijs goed zit. 

  • De  zeer korte implementatie-tijd van 2 maanden viel ons op, ook in relatie tot het feit, dat de gemeente met ťťn partij in zee wil gaan, terwijl er momenteel meerdere bedrijven voor het WMO vervoer worden ingezet. De nieuwe vervoerder zal chauffeurs moeten overnemen en zal meer voertuigen moeten inzetten.

  • Het niet kunnen indexeren van de tarieven gedurende de gehele looptijd van 5+1 jaar brengt een groot kostenontwikkelingsrisico mee voor inschrijvers. Wij adviseren de NEA index als jaarlijkse index terug te laten komen in uw contractvoorwaarden. 

Deze en andere verwonderpunten zijn  te vinden in ons bijgesloten brief met aanbevelingen. Deze kunt u onder het kopje [download]  bovenaan deze pagina terugvinden.