Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer Aalsmeer en Amstelveen

Datum actie: 24 maart 2017
Datum aanbesteding: 17 maart 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever laat prijs voor 70% meewegen bij gunning,
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer
  • en kiest voor een korte contracttermijn.

Verder beveelt het AIM aan om:

  • de NEA kostenontwikkelingsindex toe te passen en ook direct met ingang van de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar,
  • meer in te zetten op contractmanagement,
  • een minimum- en plafondprijs te hanteren.

De uiterste datum van sluiting voor het stellen van vragen is 13 april 2017.