Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO Raalte open house

Gemeente Raalte

Datum actie: 29 oktober 2020
Datum aanbesteding: 21 oktober 2020
Opdrachtgever: Gemeente Raalte
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Raalte hanteert voor haar WMO-vervoersysteem de Service Vervoer Raalte (SVR). Het SVR houdt in, dat iedere vervoerder die voldoet aan de basiscriteria, deelnemer wordt van het SVR. Binnen het SVR krijgt iedere reiziger de vrijheid om zelf een deelnemer te benaderen voor de rituitvoering. Dit “open house systeem” kent voordelen als de basiscriteria maar goed omschreven zijn en leiden tot een kwalitatief goed product. Het is hierbij belangrijk dat alle het vervoer betrokken deelnemers ( daadwerkelijke uitvoerders) over het TX keurmerk beschikken en dit ook als eis wordt opgenomen. Dit is onduidelijk omschreven in het bestek omdat men ook op het keurmerk van een derde een beroep kan doen. 

Het eisen van TX keur betekent, dat er een goede basis wordt neergelegd, waarbij aspecten als CAO taxivervoer, de maximum leeftijd voor voertuigen en de verplichte opleidingen voor chauffeurs, naar behoren geregeld zijn en periodiek worden gemonitord. Deelnemers aan het SVR kunnen jaarlijks besluiten de deelname te beŽindigen. De maximale looptijd is 6 keer 1 jaar. 

Opvallend is de aandacht die wordt gegeven aan de corona-pandemie. Deze is meer dan we normaal gesproken zien bij aanbestedingen. Ook de NEA indexering en de klachtenprocedure vallen in positieve zin op. Een open house systeem betekent wel, dat de combinatiegraad omlaag kan gaan en er volume-risico’s kunnen ontstaan bij vervoerders. Het niet onderbouwen van de kilometerprijs en de hoogte van de reizigersbijdrage vormt eveneens een risico voor de deelnemers. 

Uit het bestek begrijpen wij dat de gebruiker ook onbeperkt kan wisselen van vervoerder, Bij andere Open-house constructies is de mogelijkheid tot wisselen vaak beperkt tot 1 x per jaar. Bij onbeperkt wisselen bestaat in theorie de mogelijkheid dat de vervoerder de ene week 10 ritten dient uit voeren en de andere week 200. Dit is qua capaciteit en roosterindeling van personeel een onmogelijke opgave en zal ook in de kwaliteit tot uiting komen. Wij adviseren u daarom wisseling van vervoerder slechts 1 x per jaar toe te staan. Daarnaast komt de uitvoering van de OPOV regeling van de CAO taxivoer in gedrang. De OPOV regeling is vanuit het mens-volgt-werk-principe opgenomen in de CAO taxivervoer en houdt kort gezegd in dat bij een contractovername of wisseling de nieuwe vervoerder een deel (75%) van het betrokken personeel een baanaanbod moet doen. De betrokkenheid van personeel is via deze constructie niet te herleiden. 

Onze uitgebreide brief is via bovenstaande download] te raadplegen.