Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO- en leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Datum actie: 4 oktober 2022
Datum aanbesteding: 22 september 2022
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De gemeente Leeuwarden organiseert de aanbesteding voor het Leerlingenvervoer( 2021 324 leerlingen) en het WMO vervoer( 2021 507.000 beladen kilometers) in haar gemeente. Het betreft hier zowel de uitvoering als de regie van het vervoer. De opdracht bestaat uit 1 perceel en heeft een looptijd van 5 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging met 3 x 1 jaar. Er dient een tarief per beladen kilometer te worden geoffreerd. Het aangeboden tarief dient onderbouwd te worden.

Positieve punten

De looptijd van het contract is lang, waardoor met name de investeringen die gemoeid zijn met een grotendeels ZE wagenpark, over een langere periode verdiend kunnen worden. Voor het WMO vervoer wordt een staffel tarief gevraagd.

Aandachtspunten


De NEA index mag worden toegepast maar niet eerder dan per 1-1-2024.Opdrachtgever gaat er van uit dat de NEA index over 2023 voor de inschrijfdatum (14 november) bekend is. Dit zal echter mede afhangen van de huidige CAO onderhandelingen. Gezien de huidige inflatie is het voor inschrijvers, indien deze CAO nog niet is afgerond, uiterst risicovol om een verantwoorde offerte af te geven. Wij adviseren dan ook om voor alle zekerheid de NEA index per 1-1-2023 te laten ingaan. Dit kan ook in het voordeel zijn van de opdrachtgever. De inschrijver kan hierdoor een scherpere tariefstelling aanbieden.
Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), aanbesteding.
In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 40/60. Dit is ook de minimale verhouding wat het AIM adviseert. De absolute beoordeling van de kwaliteit, zal leiden tot het afvlakken van de scores. De wedstrijd zal worden gespeeld tussen een onvoldoende (15%) en goed (85%), waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert nadrukkelijk te kiezen voor een andere gunningssytematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren. De aanbieding dient onderbouwd te worden maar de format vraagt alleen per kostensoort de tarieven per beladen kilometer. Door het ontbreken van de uitgangspunten is de basis van de tarieven niet te achterhalen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.