Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO Den Helder (open house)

Gemeente Den Helder

Datum actie: 09 september 2020
Datum aanbesteding: 01 september 2020
Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Deze WMO aanbesteding van de gemeente Den Helder is de derde in korte tijd.  Na een mislukte aanbesteding begin 2019 is het vervoer via een open house procedure  eind 2019 vooralsnog gegund aan 10 taxibedrijven voor een extreem korte looptijd van slechts 1 jaar.  Nu mogen deze en andere bedrijven opnieuw meedingen in een open house procedure. Dit keer kan het vervoer voor 2 jaar worden gereden met een verlening van 2x1 jaar. In de eerdere aanbesteding waren geen belangstellenden om in te schrijven om de veelal risicovolle bestekken. In beide gevallen heeft het AIM aangeboden ondersteuning te willen geven, om te komen tot een bestek dat realistisch zou zijn voor alle belanghebbenden. De gemeente Den Helder heeft deze hulp geweigerd. Ook heeft het AIM getracht in contact te komen met de verantwoordelijk bestuurder, hetgeen eveneens niet mogelijk was.

In tegenstelling tot de voorgaande aanbestedingen wordt in deze aanbesteding gekozen voor het open house model. Als een vervoerder aan de eisen voldoet mag deze inschrijven. De ritprijs ligt voor ene ieder vast en de klant mag zelf kiezen met welke vervoerder hij/zij vervoerd wil worden.
Uiteindelijk heeft het AIM ook ter voorbereiding van het voorliggende bestek, ondersteuning aangeboden, maar ook nu bleek dit niet nodig te zijn.

Aandachtspunten 

Het AIM ziet veel, in eerste instantie positieve aspecten van de twee voorgaande aanbestedingen, niet meer aan de orde komen.

  • De looptijd van het contract is 2 jaar initieel en daarna 2 x 1 jaar verlenging. Aanzienlijk korter dan in de laatste aanbesteding.
  • De NEA systematiek wordt weliswaar van toepassing verklaard, echter niet voor het eerste jaar. Hierdoor wordt het risico verschoven naar de vervoerder.
  • De huidige corona-pandemie komt nauwelijks aan de orde. Wat gebeurt er als er een tweede golf zal komen en de lockdown voor met name ouderen weer zal worden toegepast en dus het vervoer stil komt te liggen? Hoe vindt dan financiŽle compensatie plaats. Over dergelijke problemen is verder niet nagedacht.
Deze en andere verwonderpunten zijn te vinden in ons bijgesloten brief met aanbevelingen. Deze kunt u onder het kopje [download] bovenaan deze pagina terugvinden. 

 De uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.