Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO Den Helder (heraanbesteding)

Gemeente Den Helder

Datum actie: 25 november 2019
Datum aanbesteding: 15 november 2019
Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond & Aandachtspunten

 

Op 28 augustus 2019, heeft het AIM een schriftelijke reactie gegeven op het eerste bestek met betrekking tot het WMO vervoer in de gemeente Den Helder.

Met het geven van een uitgebreide reactie hoopte het AIM, dat de aangedragen op- en aanmerkingen bij zouden dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het bestek. Helaas bleek, dat de gemeente geen enkele reactie heeft overgenomen.
Na verloop van tijd bleek, dat geen enkele vervoerder had ingeschreven en dat een heraanbesteding onvermijdelijk was  om toch per 1-1-2020 een WMO-vervoerder te kunnen contracteren.

Vanzelfsprekend is het mislukken van een aanbesteding niet leuk. De aanbestedende dienst dient te analyseren wat de reden is geweest dat geen enkele partij heeft ingeschreven en men moet extra tijd vrij maken in het herschrijven van bestek. Anderzijds heeft zowel de zittende vervoerder(s) als de nieuwe vervoerder aanzienlijk minder tijd om het gewonnen contract te implementeren.
Toch zijn wij positief gestemd over het feit, dat door inzet van de gemeente, maar ook van alle stakeholders, er een kwalitatief gezien, beter bestek in de markt is gezet.


Opvallende veranderingen t.o.v. het eerste bestek

  • De optiejaar is omgezet in een contractjaar, dus van 5+1 naar 6 jaar
  • De NEA index is toegepast (helaas pas na het eerste jaar)
  • De gehanteerde minimumprijs is van 1,05 naar 1,20 aangepast (geen onderbouwing kunnen ontdekken of dit reŽel is)
  • De gemeente  kiest nu wel voor opstaptarieven , ook voor rolstoelgebruikers

Opvallende verwonderpunten

  • De zeer korte implementatietijd van 7 dagen tussen Standstill/Alcatel termijn en uitvoering. Wij begrijpen de tijdsdruk van deze heraanbesteding maar vragen ons af in hoeverre 7 dagen een realistisch tijdspad is voor de implementatie van het vervoer. Deze dagen zitten daarnaast  tussen kerst en oud/nieuw
  • De zeer summiere klachtenregeling
  • De zeer ruime bandbreedte bij mogelijke volumewijzigingen in de toekomst.

 De uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje <download>  bovenaan deze pagina.