Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Westrom

De Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Datum actie: 1 december 2020
Datum aanbesteding: 23 november 2020
Opdrachtgever: De Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond
Westrom voert namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet uit. Via deze aanbesteding zet Westrop een opdracht in de markt voor het vervoeren van 75 personen van en naar werk. Het betreft een contract van maximaal 6 jaar (4+2).

Positieve punten in het bestek.
TX keur wordt als eis genoemd voor de hoofdaannemer. Daarnaast vallen ook het volume-wijzigingssyteem op. Een systeem waarbij met zogenaamde bandbreedtes wordt gewerkt en waarbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid opdrachtgever/vervoerder. Als laatste is het goed te constateren dat extra aandacht wordt gevraagd voor de Arbeidsvoorwaarden, door punten te laten behalen voor de inschrijvers die een hoog percentage medewerkers in dienst hebben met een contract voor onbepaalde tijd.

Verwonderpunten
Het valt op dat in het bestek geen aandacht wordt besteed aan de huidige Corona pandemie. De taxibranche heeft het momenteel zwaar en de verwachting is, dat de problemen niet op korte termijn opgelost zullen zijn. Ook heeft het AIM het gunningsmodel als opvallend element genoemd. De verhouding Prijs/Kwaliteit (P/K) is 50/50, waarbij het kwaliteitscriterium “Optimalisatie welzijn te vervoeren Deelnemers”, middels de directe methode wordt beoordeeld.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje bovenaan deze pagina.