Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Werknemersvervoer WSP Parkstad Limburg

WSP Parkstad

Datum actie: 19 juli 2018
Datum aanbesteding: 24 juli 2018
Opdrachtgever: WSP Parkstad
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Werkontwikkelingsbedrijf WSP Parkstad Limburg namens  8 gemeenten in ZO Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) 

Positieve punten 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat u het onderdeel arbeidsvoorwaarden voor 15% mee laat tellen voor gunning. In het bestek op pag. 38 en 39 geeft u middels een puntensysteem meer waardering aan vervoerders die met hogere percentages vaste chauffeurs werken. Deze stimulering van meer baanzekerheid in de branche juichen wij als AIM toe. Naast het positieve effect op de arbeidsmarkt heeft een vaste chauffeur ook een positieve invloed op de klanttevredenheid van gebruikers. 

Aanbevelingen 

Het AIM heeft o.a. aanbevelingen uitgebracht op de volgende punten:

  • Zeer korte looptijd van 2 jaar 
  • Indexering van tarieven pas in laatste maanden van het contract mogelijk 
  • Een korte implementatieperiode van slechts 17 weken
  • Het onderdeel kwaliteit weegt slechts 30 % mee in de gunning

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'