Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Werknemersvervoer VNG

Datum actie: 2 november 2017
Datum aanbesteding: 24 oktober 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

 Wij vinden het positief dat VNG in een SLA een aantal kritische succesfactoren (klanttevredenheid, kwaliteit, MVO en financieel/bedrijfsvoering met bijbehorende KPI’s heeft vastgesteld en waarin actief en structureel door VNG zal worden gestuurd. 

 De aanbevelingen van het AIM hebben betrekking op: 

• Het niet voorschrijven van TX keur
• De korte contractduur
• De ondergeschikte weging van kwaliteit t.o.v. prijs
• Cao en SFT bedrijfsoordeel
• Prijsvorming
• Prijsontwikkeling
• Contractmanagement