Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Werknemersvervoer MGR Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Datum actie: 23 februari 2023
Datum aanbesteding: 12 februari 2023
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

MGR wil een nieuwe overeenkomst afsluiten met een dienstverlener op het gebied van doelgroepenvervoer.

De medewerkers van MGR Rijk van Nijmegen die op grond van een medische of sociale indicatie deelnemen aan het werknemersvervoer behoren tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening of de participatiewet. Uit de indicaties blijkt dat de medewerkers niet zelfstandig van thuis naar de werklocatie kunnen reizen en vice versa.

Ongeveer 165 deelnemers in het vervoer. Tarief per beladen uur.

Positieve punten in het bestek

Apart starttarief voor taxi personenauto, taxibus of rolstoelbus zijn van toepassing.
Kwaliteit telt voor 70 % mee en de prijs voor 30%. Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keurmerk zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Implementatietermijn in dit bestek slechts 3 weken i.p.v. 6 maanden zoals het AIM aanbeveelt.
Contractduur van 2 jaar bij geen verlenging is veel te kort voor het doen van verantwoorde investeringen.