Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Werknemersvervoer DSW Rijswijk

DSW Rijswijk

Datum actie: 06 september 2018
Datum aanbesteding: 01 september 2018
Opdrachtgever: DSW Rijswijk
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

DSW Rijswijk biedt hoogwaardige aangepast werkgelegenheid aan inwoners van de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, die behoren tot de doelgroep van de wet sociale werkvoorziening en andere regelingen voor gesubsidieerde arbeid.

Aanbevelingen 

Het AIM heeft o.a. aanbevelingen uitgebracht op de volgende punten:

  • Een korte implementatieperiode van slechts twee maanden
  • Het niet hanteren van de NEA index 
  • Het onderdeel kwaliteit weegt slechts 35 % mee in de gunning van de opdracht

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'