Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vraagafhankelijk vervoer ZOOV

Gemeente Winterswijk, namens de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en de provincie Gelderland

Datum actie: 25 november 2020
Datum aanbesteding: 9 november 2020
Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk, namens de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en de provincie Gelderland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Doel van de aanbesteding is het inkopen van de Vervoercapaciteit (voertuig en chauffeur) van het vraagafhankelijk personenvervoer van ZOOV Op Maat. ZOOV beheer is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van zeven Achterhoekse gemeenten. De opdracht betreft het organiseren van het vervoer in, naar en van deze gemeenten onder aansturing van de Vervoercentrale ZOOV. Het betreft concreet:
- sociaal recreatief vervoer
- vraagafhankelijk (Openbaar) vervoer
- ander vraagafhankelijk vervoer
- planmatig vervoer van leerlingen

Regie en uitvoering (planning) worden gescheiden met als doel meer efficiency. Combinatieritten zullen lastig tot niet te realiseren zijn. De aanbesteding vindt plaats in de tweede golf van de Corona pandemie, waarbij wordt vermeld, dat de opdrachtgever bij het voortduren van deze pandemie, een overbruggingsvergoeding wordt gegeven van 6 maanden. 

Opvallend is, dat de aanbestedende dienst kiest voor een 100% prijsaanbesteding, waarbij de kwalitatieve aspecten zoveel als mogelijk worden vastgelegd in eisen. Risico hierbij is dat er ingeschreven wordt met een abnormaal lage prijs en tevens, dat als de monitoring niet optimaal is, de vervoercontract zal worden uitgehold.

Goede punten zijn de verplichte TX-keur certificatie voor zowel hoofd- als onderaannemers, waardoor veel eisen automatisch worden ingevuld en worden gemonitord door onafhankelijke inspecteurs. Ook de NEA wordt in dit contract toegepast. 

Duurzaamheid wordt als eis weggezet en wel zodanig, dat alle personenvoertuigen vanaf de start Zero Emission moeten zijn. De investering in de vulapparatuur is geheel voor de vervoerder, terwijl de looptijd van het contract initieel slechts 3 jaar en 6 maanden bedraagt met een mogelijke verlenging van 2 keer 1 jaar.
Onze uitgebreide brief is middels bovenstaande download te raadplegen. 

>> Reactie van de opdrachtgever