Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vraagafhankelijk vervoer Versis

Regio Rivierenland

Datum actie: 23 februari 2022
Datum aanbesteding: 17 februari 2022
Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De 8 gemeenten in Rivierenland hebben hun vraagafhankelijk vervoer ( WMO) opnieuw aanbesteed voor een periode van 4 jaar met 2 x 3 eenzijdige optiejaren. Ingangsdatum is 1 januari 2023
Er dient een prijs per beladen kilometer te worden geoffreerd. Er geldt een starttarief van 6 beladen kilometers Voor speciaal vervoer ( w.o. rolstoel) gelden 9 verschillende toeslagen
Voor inschrijvers geldt een reservebank overeenkomst verplichting.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, NEA indexering, CAO naleving en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Het bestek stelt ook zero emissie eisen die van jaar tot jaar worden verhoogd. Indien de opdrachtnemer meer zero emissie beladen kilometers aflegt dan vereist, mag € 0,05 opslag voor deze kilometers worden berekend. Om volumewijzigingen te ondervangen heeft de opdrachtgever een uitgebreide staffel ingepast. Aan onderaannemers dient minimaal 90 % van het contractuele tarief te worden doorbetaald.


Aandachtspunten

Kwaliteit maakt voor slechts 30% onderdeel uit van de gunning. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit minimaal 60% voor de beoordeling meeweegt. Bovendien is de beoordeling van de kwaliteit absoluut. Hierdoor kunnen verschillende inschrijvers dezelfde beoordeling krijgen. Onze ervaring leert dat zelden de hoogste of laagste beoordeling wordt gegeven. Dit wordt versterkt door het feit dat een cijfer 0 tot een K.O leidt. Dat betekent bij dit bestek dat de strijd zich afspeelt tussen de 7 en 2 Hierdoor geeft de prijs een nog grotere doorslag dan beoogd


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.