Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vraagafhankelijk vervoer TAXBUS (concept bestek)

Gemeente Eindhoven e.o.

Datum actie: 11 april 2019
Datum aanbesteding: 29 maart 2019
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven e.o.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Op 21 maart 2019  heeft er een prettig gesprek plaatsgevonden tussen AIM en het aanbestedingsteam van het TAXBUS contract.  Het uitgangspunt van het gesprek was om het concept bestek op een aantal punten gezamenlijk te bespreken. 

De bijgevoegde aanbevelingen of thema’s zijn deels in het gesprek al aan bod gekomen en hebben wij na het lezen van het conceptbestek waar nodig aangevuld.

Positieve punten 

Het stellen van een minimum en een maximumtarief met de eis van een open calculatie aan potentiŽle inschrijvers vinden wij, gelet op de huidige omstandigheden in de taxibranche, een positieve ontwikkeling. Met een reŽle minimumtarief kan opdrachtgever er zicht op houden dat het vervoer niet tegen een mogelijk te laag tarief wordt gereden. Iets wat in de afgelopen jaren tot structurele problemen in de branche heeft geleid.

Daarnaast vinden wij de gekozen contractduur van 5 jaar en 4 optiejaren een positieve stimulans voor de branche. Door te kiezen voor een langere contractduur  zijn vervoerders beter in staat te investeren in duurzame arbeidsrelaties en betere (schonere) voertuigen.

Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de toegezonden agendapunten 1 t/m 7 met aanbestedingsdocument (versie 11-3) en PVE (versie 1-4). We gaan ervan uit dat het aanbestedingsdocument d.d. 11-3 ( behalve de prijs/kwaliteit verhouding) nadien niet zal worden gewijzigd. 

Wij hebben aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Aanbesteder geeft aan bij een volume afname van meer dan 20% in overleg met vervoerder te treden over de kostprijs.  Een bandbreedte van 10% is wat het AIM betreft een evenwichtigere verdeling van mogelijke risico's voor vervoerders. 
  • Er mag iets meer aandacht zijn voor de wisseling en rol van mogelijk in te zetten onderaannemers.