Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Vraagafhankelijk vervoer HTM

HTM Personenvervoer N.V.

Datum actie: 8 september 2022
Datum aanbesteding: 26 augustus 2022
Opdrachtgever: HTM Personenvervoer N.V.
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 januari 2023 , is een pilot project en betreft het uitvoeren van vraagafhankelijk collectief vervoer in de wijk Benoordenhout. Er dient een bedrag te worden opgegeven per exploitatie uur en een bedrag per call ( max € 0,98) . De prijsaanbieding per exploitatie uur mag niet lager zijn dan € 40,- en niet hoger dan € 47,10. De aanbieding hoeft niet te worden onderbouwd. Gunning geschiedt op basis van de BPKV. Op basis van 3 kwaliteitsonderdelen (wensen) kan een fictieve korting worden behaald. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit minimaal 60 % van de gunning dient uit te maken. Op basis van een aantal aannames komen wij bij dit bestek niet hoger dan 20% De looptijd van het contract is maximaal 3 jaar maar tijdens de looptijd worden de resultaten elk half jaar geŽvalueerd en kan HTM beslissen om na 1, 1,5, 2 of 2,5 jaar de overeenkomst te beŽindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Voor inschrijvers geldt een wachtkamerovereenkomst van 6 maanden.


Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen. Bij onvoorziene omstandigheden (bijv. SARS-COV-2) zullen partijen in overleg treden en in redelijkheid en billijkheid een oplossing zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is.


Aandachtspunten

De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen kwaliteit niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als wordt beoogd.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download knop bovenaan deze pagina.